Kategóriák
Közlemény Szervezet

Megalakul az Országos Roma Civil Tanács

Hirextra

A fővároson kívül országszerte 19 megyéből csatlakoztak a kezdeményezéshez melynek célja, egy olyan országos hálózat létrehozása, ami gyakorlati tapasztalatok alapján, mérhető módon kívánja előmozdítani a helyi közösségek és a civilek együttműködését.

Az Országos Roma Civil Tanács ORCT legfontosabb feladati között szerepel a romák kulturális örökségének hiteles bemutatása és ápolása, a társadalmi integráció előmozdítása, hagyományaink, szokásaink, kulturális értékeink megtartása, a békés együttélés jegyében.

Céljaink megvalósításában a művészet – képző – és iparművészet, zene, tánc és fim művészet – alkalmazzuk munkamódszereink fő elemeiként.

Nyelvében él a nemzet a Romák számra ez a tétel hatványozottan fontos, hiszen több anyanyelvű nemzetként évszázados hátrányt és lemaradást kell bepótolnunk nyelvünk ápolása, megújítása, utódainknak való továbbadása, oktatása terén.

Évtizedes gyakorlatunk van a cigánygyerekek táboroztatásában, mint az identitástudat és a csoporthoz tartozás élményének legerősebb formáló erejében mindezt úgy, hogy a táborban eltöltött közös idő alapja minden esetben a cigány kulturális értékek átadása. A Tanács megalapítóinak sikere abban rejlik, hogy gyermekkorunk nyarait mi magunk is cigány nyári táborokban töltöttük, ami „testvérekké” olyan erős identitással bíró csapattá kovácsolt bennünket, ami biztosítékot jelent mindannyiunk számára, hogy elkötelezetten szálljunk síkra egy olyan szakmai együttműködés létrehozásában ami közös érdekeink mentén szerveződik.

A munkaerő-piaci mobilizációt azzal kívánjuk elősegíteni, hogy együttműködést kezdeményezünk a helyi és megyei munkaügyi központokkal, önkormányzatokkal, gyárakkal, nagyvállalatokkal és a romák számára egyik fontos kulcskérdéssel is foglakozunk, nevezetesen a munkába való eljutás lehetőségeiről tárgyalunk.

Mint minden hálózatnak az országos Roma Civil Tanácsnak ORCT is kiemelten fontos a kapcsolattartás, információ csere és az egységes kommunikáció építése.

Kizárólagos célunk a Magyarországi cigányok helyi közösségeinek oktatási, lakhatási és munkaerő piaci szempontból történő megerősítése annak érdekében, hogy mindenki büszke adófizető állampolgár lehessen a közös hazában.