Kategóriák
Információ Közlemény Szervezet

Nyilatkozat

Az Országos Roma Civil Tanács tagjaként, támogatójaként szeretnénk egyértelművé tenni a közvélemény és a roma közösség számára, hogy magánszemélyként, illetve civil szervezet vezetője, vagy tagjaként mi soha nem csatlakoztunk Gallyas Istvánhoz és Daróczi Zsuzsához, akik most megpróbálják eltulajdonítani ennek az informális csoportnak a nevét!

Mi 2019 Decemberében, majd hivatalosan 2020. február 22-én, Budapesten tartott közös találkozón Radics József hívására azzal a meggyőződésünkkel csatlakoztunk az Országos Roma Civil Tanács nevű csoporthoz, hogy az újonnan alakuló tömörülés a Magyarországon működő civil szervezeteket és azokat a magánembereket összefogja, és közösségi aktivizmusra ösztönözze, akik a nemzetiségi kultúra, az oktatás, valamint az alapvető jogok érvényesítésében tevékenykednek. Már a kezdetekkor megfogalmaztuk, hogy az Országos Roma Civil Tanács nem politikai tömörölés, független az Országos Roma Önkormányzattól és más politikai pártoktól. Az első személyes találkozóról készült jegyzőkönyvet minden résztvevő megkapta, és a később csatlakozottak is megismerhették.

Márciusban, a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet az Országos Roma Civil Tanács tagjainak is egy új kihívást jelentett, és alkalmazkodva az új körülményekhez: roma és nem roma, szegénységben élő közösségek megsegítését tűzte ki célul. Kezdetben a tagok felajánlásaiból nyújtott segítséget, majd ehhez csatlakoztak külső támogatók. Összefogásunk eredményeként az ország különböző részein több mint 5000 családnak tudott az Országos Roma Civil Tanács hathatós segítséget nyújtani, és mintegy 35.000 embert, köztük sok kisgyermeket ért el közvetlenül. Önkéntesek és aktivisták folyamatosan beszámoltak az eljuttatott adományokról. Látva a közösségi erőt, a tényleges segítségnyújtás szükségességét és eredményét, számos közéleti személyiség és magánember segítette a munkánkat.
Ezt az eredményt megirigyelve többszöri politikai támadás érte a teljesen politikamentesen működő önkéntes csoportot. Előbb azzal a hamis váddal illették, hogy személyes adatokat gyűjt, majd személyeskedő lejárató hadjáratot indítottak a csoportban tevékenykedők ellen.

Az, hogy Gallyas István és Daróczi Zsuzsa a Nemzeti Roma Összefogás két vezetője az Országos Roma Civil Tanács nevét kisajátítani igyekszik, számunkra egyértelmű és nyilvánvaló politikai, illetve személyeskedő, alattomos támadás. Úgy véljük, a nevezett két személynek azért van szüksége az Országos Roma Civil Tanács nevére, hogy megtévesszék az embereket, és lerombolják a közösségi aktivizmusba fektetett eredményeinket. A tettek beszélnek! Nem lehet becsapni, megtéveszteni emberek tömegeit! Eredményeinket, összefogásunk erejét, bármit is tegyenek mások, és egyes önjelölt személyek, nem tudják ellopni, mert a hazugságra mindig fény derül!

Ezen nyilatkozat aláírásával szeretnénk egyértelművé tenni, hogy nem tudunk azonosulni a Nemzeti Roma Összefogás két vezetőjének tisztességtelen politikai szándékával, és elhatárolódunk a roma közösség és a teljes magyar társadalmat megtévesztő cselekedeteitől!


Radics József, alapító, ORCT
2020. május 18.

Kategóriák
Szervezet

A RomNet hírt adott rólunk

Az ország legátfogóbb önkéntes segélycsapata lett az Országos Roma Civil Tanács

Kategóriák
Információ Szervezet

Együttműködés az Innovációs és Technológiai Minisztériummal

Sokkal komolyabb szinten adhatunk hathatós segítséget napokon belül a hátrányos helyzetben lévő romáknak és nem romáknak.

Erről tárgyaltunk ma Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel személyesen, aki kimagaslónak és rendkívül jónak tartja az Országos Roma Civil Tanács tevékenységét.

A miniszter egy átfogó segítségnyújtási programot szeretne megvalósítani, és ebben az Országos Roma Civil Tanács, és a szervezetünk önkéntes akciócsoportjának tevékenységére is nagymértékben számít, kivel az egész országot lefedjük, és nekünk valós kapcsolatunk van a közösségekkel.

Radics József

Kategóriák
Közlemény Szervezet

Megalakul az Országos Roma Civil Tanács

Hirextra

A fővároson kívül országszerte 19 megyéből csatlakoztak a kezdeményezéshez melynek célja, egy olyan országos hálózat létrehozása, ami gyakorlati tapasztalatok alapján, mérhető módon kívánja előmozdítani a helyi közösségek és a civilek együttműködését.

Az Országos Roma Civil Tanács ORCT legfontosabb feladati között szerepel a romák kulturális örökségének hiteles bemutatása és ápolása, a társadalmi integráció előmozdítása, hagyományaink, szokásaink, kulturális értékeink megtartása, a békés együttélés jegyében.

Céljaink megvalósításában a művészet – képző – és iparművészet, zene, tánc és fim művészet – alkalmazzuk munkamódszereink fő elemeiként.

Nyelvében él a nemzet a Romák számra ez a tétel hatványozottan fontos, hiszen több anyanyelvű nemzetként évszázados hátrányt és lemaradást kell bepótolnunk nyelvünk ápolása, megújítása, utódainknak való továbbadása, oktatása terén.

Évtizedes gyakorlatunk van a cigánygyerekek táboroztatásában, mint az identitástudat és a csoporthoz tartozás élményének legerősebb formáló erejében mindezt úgy, hogy a táborban eltöltött közös idő alapja minden esetben a cigány kulturális értékek átadása. A Tanács megalapítóinak sikere abban rejlik, hogy gyermekkorunk nyarait mi magunk is cigány nyári táborokban töltöttük, ami „testvérekké” olyan erős identitással bíró csapattá kovácsolt bennünket, ami biztosítékot jelent mindannyiunk számára, hogy elkötelezetten szálljunk síkra egy olyan szakmai együttműködés létrehozásában ami közös érdekeink mentén szerveződik.

A munkaerő-piaci mobilizációt azzal kívánjuk elősegíteni, hogy együttműködést kezdeményezünk a helyi és megyei munkaügyi központokkal, önkormányzatokkal, gyárakkal, nagyvállalatokkal és a romák számára egyik fontos kulcskérdéssel is foglakozunk, nevezetesen a munkába való eljutás lehetőségeiről tárgyalunk.

Mint minden hálózatnak az országos Roma Civil Tanácsnak ORCT is kiemelten fontos a kapcsolattartás, információ csere és az egységes kommunikáció építése.

Kizárólagos célunk a Magyarországi cigányok helyi közösségeinek oktatási, lakhatási és munkaerő piaci szempontból történő megerősítése annak érdekében, hogy mindenki büszke adófizető állampolgár lehessen a közös hazában.